Tag et kortfristet lån fra Creditstar

Her er alt, hvad der er at vide om vores hurtige og enkle låneproces, med tilbagebetaling og lånudvidelser.

Udvidelse af et lån kan være en mulighed for dig, hvis du på forhånd antager at du ikke kan tilbagebetale til din oprindelige tilbagebetalingstidspunkt.

  • Creditstar giver mulighed for at forlænge et lån i perioder på 5 til 30 dage, regnet fra dit oprindelige lån / forfaldsdato. Udvidelsen skal dog anvendes senest inden for 30 dage fra forfaldsdagen ved at betale udvidelsesgebyret. Udgifterne til det udvidede lån for den ønskede periode er de samme som det ville være omkostningerne ved det oprindelige lån i samme periode. Det vil blive præsenteret for dig på forhånd under låneudvidelsesprocessen.

  • For at aktivere den nye tilbagebetalingsplan skal du:

  • 1 Indsend anmodningen om udvidelse fra din brugerkonto side.
  • 2 Derefter betale låneudvidelsesgebyret inden din oprindelige tilbagebetalingstidspunkt.
  • Hvis du undlader at gennemføre et af disse to trin, vil vi ikke kunne forlænge dit lån.

×