Ansvarlig udlån

Det er et af nøgleordene for Creditstars aktiviteter. Vores fleksible kredit service giver kunderne mulighed for at kontrollere deres penge aktivitet, selvom deres egne ressourcer løber tør. Vi giver dog kun et lån, hvis vi er sikre på, at klienten er i stand til at tilbagebetale det.

Vi garanterer, at vi handler ansvarligt og forsøger at opfylde vores kunders og samfundets forventninger så meget som muligt. Følgende er et overblik over alle de principper, vi overholder ved udlån og handel.

Vi giver ansvarligt udlån

Til dette formål bruger vi relevante gældsdatabaser og studerer vores kunders kontoudtog. Vores risikovurdering og beslutningstagningsteknologi på højt niveau giver os mulighed for at lave hurtige og ansvarlige udlånsbeslutninger, der opfylder de kriterier, der er fastsat i forskrifter. Vi informerer også vores kunder om disse beslutninger med det samme.

Vi støtter kunder med solvensproblemer

Vi opfordrer altid kunderne i økonomiske problemer til at kontakte os. Vi tilbyder dem gratis lån og gældsrådgivning. For at møde halvvejs har vi ændret bøder og tilbudt mere overkommelige refinansierings betingelser.

Vi markedsfører vores produkter ansvarligt

Når vi tilbyder vores produkter, følger vi lovgivningsmæssige, etiske metoder og handler ærligt. Vi bestræber os på at sikre, at kunden er grundigt orienteret om lånets omkostninger og servicegebyr inden ansøgningen indgives. Vi forbedrer løbende vores kreditanalyseprocedurer og opdaterer vores kunders betalingsdata.

Ansvarlig udlån

Vi anbefaler kraftigt vores kunder at overveje og forstå de forpligtelser, de gør, når de tager et lån ud. Vi oplyser klart vores kunder om kun at søge et lån, hvis de har læst vilkårene omhyggeligt og er sikre på, at de kan opfylde deres forpligtelser over for långiveren.