Dokumenter, Vilkår og betingelser

Cookie politik

Cookiepolitik

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil, som lagrer information på din computer, når du besøger et websted. Cookies gør det muligt for websteder at forbedre deres service, anslå antallet af besøgende og brugermønstre, gemme information om de besøgendes valg og kende dem igen, når de vender tilbage.

Creditstar opretter en cookie på destinationssiden www.creditstar.dk. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du, at der anvendes cookies. Du kan indstille din browser, således at den ikke accepterer cookies (eller ikke accepterer tredjemands cookies), men hvis du gør det, kan du muligvis ikke bruge hjemmesiden fuldt ud, og det er muligt, at du ikke kan deltage i visse kampagner, som kører fra tid til anden. Tredjepartsannoncører på vores hjemmeside kan også bruge cookies, men vi har ingen adgang til eller kontrol over dem.

Hvorfor anvender vi cookies?

Vi anvender cookies for at give vores kunder en bedre oplevelse og kunne tilbyde dig vores service; disse personoplysninger bruges kun af os og deles ikke med uautoriseret tredjemand. Cookies gør det muligt for vores hjemmeside at huske dine præferencer og tilpasse vores hjemmeside. Cookies hjælper os også med at forstå hvilke sider, vores kunder kan lide på vores hjemmeside; eksempelvis anvender vi cookies til at tælle antallet af besøg på forskellige sider, eller hvor mange kunder der gennemfører en ansøgning. Vi kan ikke identificere en bestemt kunde med disse oplysninger, men det hjælper os med at forstå vores kunders behov og forbedre vores service. Vi opretter også cookies til at håndtere låneansøgninger og processer til administration af konti, der er vigtige for at give dig tjenesten.

Vi anvender følgende typer af cookies:

 • Præstationscookies
 • Funktionalitetscookies
 • Marketingcookies
 • Tredjepartscookies

Samtykke til brug af cookies

Vi skal have dit samtykke til brugen af cookies inden du påbegynder brugen af vores hjemmeside. Vores hjemmeside har derfor et pop op-vindue, som informerer dig om brugen af cookies, du bedes acceptere brugen af cookies ved at klikke på “OK”. Hvis du ikke accepterer brugen af cookies men fortsætter med at bruge hjemmesiden, vurderes det som værende dit samtykke til brugen af cookies.

Kontrol og sletning af cookies

Vi benytter ikke cookies med det formål at indhente personlige oplysninger om brugere, selvom visse af de oplysninger, vi indhenter, kan kategoriseres som personlige oplysninger. Du har mulighed for at begrænse cookies eller blokere dem på vores hjemmeside eller andre hjemmesider i indstillingerne i din webbrowser. Eksempelvis kan du blokere alle cookies, kun acceptere visse cookies eller slette alle cookies, når du lukker din webbrowser. Visse af vores tjenester vil ikke fungere optimalt, såfremt du blokerer eller sletter cookies.

Brugerkonto betingelser

Brugerkontoens vilkår

1. Baggrund

Disse vilkår udgør en aftale mellem dig og Creditstar Denmark ApS (”Creditstar”) og indeholder vilkår for din registrering og brug af en brugerkonto på www.creditstar.dk (”hjemmesiden”).

2. Registrering af brugerkonto

2.1 For at få en brugerkonto kræves det, at du gennemgår en registreringsproces, hvor du giver os ønskede oplysninger. Registrering sker på hjemmesiden. Du skal være mindst 18 år gammel for at få registret en brugerkonto, og du skal give komplet og korrekt information om dig selv. Du forpligter dig også til at holde denne information opdateret.

2.2 Når du har afsluttet registreringsprocessen samt godkendt disse vilkår, åbner vi en brugerkonto til dig som registreret bruger hos os og sender dig et brugernavn og et kodeord. Med brugernavnet og kodeordet får du adgang til din brugerkonto på hjemmesiden.

3. Dit ansvar

3.1 Du er alene ansvarlig for brugen af din brugerkonto og for dens sikkerhed. Du må ikke afsløre dit kodeord for andre personer. Du sætter din brugerkonto i fare, hvis du giver andre personer adgang og derved giver mulighed for misbrug.

3.2 Du må ikke bruge brugerkontoen til ulovlige formål eller til noget, som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe vores server eller netværk eller forstyrre enhver anden parts brug af vores tjenester. Vi forbeholder os ret til at de nødvendige foranstaltninger for at forhindre eventuelle forbrydelser eller for at håndhæve disse vilkår.

3.3 Du er ansvarlig for, at den angivne e-mailadresse er rigtig, og at du regelmæssigt læser modtagne e-mails. Hvis du ikke har adgang til den registrerede e-mailadresse, skal du informere Creditstar omgående.

4. Vores ansvar for dig

4.1 Brugerkontoen stilles til rådigehed uden nogen form for garanti, udtrykkelig eller stiltiende, og du anvender brugerkontoen helt på egen risiko.

4.2 Creditstar er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som ikke med rimelighed kunne forudses af Creditstar, da denne aftale blev indgået, og er ej heller ansvarlig for eventuelt tab af data, gevinst, indtægter, forretningsmuligheder eller brugte omkostninger som et resultat af din anvendelse af (eller forhindringer i anvendelsen af) din brugerkonto.

4.3 Creditstar er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser i udførelsen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, der er forårsaget af forhold, der ligger uden for vores kontrol.

4.4 Creditstar fralægger sig udtrykkeligt enhver form for ansvar for, om brugerkontoen til enhver tid vil kunne anvendes på de tidspunkter og steder, du vælger.

5. Persondata

5.1 Indehaveren accepterer Creditstars persondatapolitik.

6. Ændring af disse vilkår

6.1 Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår, efter at du har fået besked med rimeligt varsel. Vi lægger beskeden om sådanne eventuelle ændringer ud på hjemmesiden. Du er forpligtet til regelmæssigt at gennemlæse disse vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår, der er lagt ud på hjemmesiden.

7. Meddelelser

7.1 Du giver samtykke til, at vi i elektronisk form sender dig meddelelser vedrørende ydelserne. Vi kan sende dig elektroniske meddelelser til den e-mailadresse, du har oplyst os, da du registrerede din konto.

7.2 Hvis du har en kommentar eller en klage over ydelserne, skal du kontakte vores kundesupport via hjemmesiden.

8. Opsigelse

8.1 Hvis du overtræder nogen af bestemmelserne i denne aftale, har Creditstar ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning samt opsige din brugerkonto.

8.2 Udover vores ret til at opsige aftalen, som angivet ovenfor, forbeholder vi os også ret til uden forudgående varsel at opsige din brugerkonto, hvis den har været inaktiv i mere end 24 måneder.

9. Overførsel af rettigheder og forpligtelser

9.1 Vi har til enhver tid ret til at overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår uden forudgående varsel. Du har ikke ret til at overføre dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår aftale uden vores forudgående samtykke.

10. Tvister

10.1. Tvister som følge af disse vilkår skal afgøres ved de danske domstole og ved anvendelse af dansk ret.

Personoplysninger politik

Persondatapolitik

1. Indledning

Denne persondatapolitik gælder for den persondatabehandling, der sker inden for rammerne af Creditstar Denmark ApS’ tjeneste som långiver, (”Tjenesten”) af Creditstar Denmark ApS, CVR-nr. 39991349 ("Creditstar"). Denne persondatapolitik beskriver den behandling af persondata, der sker inden for rammerne af Tjenesten, formålet med behandlingen, hvem vi kan dele dine persondata med og dine rettigheder i forhold til dine persondata. Vi opfordrer dig til at læse denne persondatapolitik omhyggeligt, inden du bruger Tjenesten.

2. Vigtige begreber

En personoplysning er en oplysning, som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Eksempler på personoplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, men også oplysninger om IP-adresse og om din adfærd, når du bruger Tjenesten, kan udgøre personoplysninger. Behandling af personoplysninger omfatter al håndtering af personoplysninger, for eksempel; indsamling, analyse, registrering og opbevaring.

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen finder sted i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Behandlingen af personoplysninger er omfattet af den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder EU’s persondataforordning ("GDPR"), som trådte i kraft den 25. maj 2018.

3. Oplysninger, der behandles

Creditstar indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Oplysninger om eksisterende lån og kreditter, herunder oplysning om lånetype, stiftelsestidspunkt, hovedstol på lån/kreditramme og aktuel saldo
 • Øvrige oplysninger, som du selv sender inden for rammerne af Tjenesten

Når du anvender Tjenesten, bliver nogle informationer indhentet, inklusiv information om din brug af Tjenesten og teknisk data, hvilket kan inkludere den URL, gennem hvilken du får adgang til hjemmesiden, din IP-adresse, unique device ID, information om netværkets og computerens ydeevne, browsertype, sprog og information om identifikation og operativsystem.

4. Formålet med behandlingen

Vi behandler ovenstående oplysninger til følgende formål:

 • For at levere Tjenesten
 • For at sikre viden om dig som kunde
 • For at personliggøre og forbedre din oplevelse af Tjenesten
 • For at sende dig notifikationer og meddelelser via post, telefon, elektronisk kommunikation (såsom sms eller e-mail) eller ad anden vej, herunder for at sende dig markedsføring af vores produkter og tjenester, hvis du skriftligt har givet samtykke til at modtage sådan markedsføring.
 • For at informere dig om vores opdateringer af Tjenesten og vilkår
 • For at forbedre og udvikle Tjenesten og nye tjenester og produkter samt for at analysere din brug af Tjenesten
 • For at sikre Tjenestens tekniske funktionalitet
 • For at forhindre brug af Tjenesten, der er i strid med vilkårene herfor og for at forebygge og undersøge misbrug af Tjenesten
 • For at opfylde forpligtelser i henhold til lov

5. Samtykke

Ved at acceptere vilkårene for Tjenesten giver du samtykke til at:

 • Creditstar anvender dine personoplysninger for at levere Tjenesten, sikre viden om dig som kunde og personliggøre samt forbedre din oplevelse af Tjenesten,
 • Creditstar anvender dine personoplysninger for at informere dig om vores opdateringer af Tjenesten og vilkår,
 • Creditstar anvender dine personoplysninger til at forbedre og udvikle Tjenesten og nye tjenester og produkter samt til at analysere din brug af Tjenesten,
 • Creditstar anvender dine personoplysninger til at sikre Tjenestens tekniske funktionalitet,
 • Creditstar anvender dine personoplysninger til at forhindre brug af Tjenesten, der er i strid med vilkårene herfor og for at forebygge og undersøge misbrug af Tjenesten,
 • Creditstar anvender dine personoplysninger til at opfylde alle forpligtelser i henhold til lov,
 • Creditstar kan sende markedsføring direkte til dig, f.eks. via post, telefon, elektronisk kommunikation (såsom sms eller e-mail) eller ad anden vej (du kan til enhver tid afvise yderligere tilbud),
 • At Creditstar til den af dig angivne mailadresse har ret til kontinuerligt at sende dig nyhedsbrev med information om nye tjenester eller tilbud fra Creditstar. Hvis du ikke længere ønsker at modtage et sådant nyhedsbrev fra Creditstar, kan du når som helst afmelde denne tjeneste ved at kontakte Creditstars kundeservice,
 • Creditstar kan alene behandle dine personoplysninger længere end normalt for at opfylde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning,
 • Personoplysninger kan håndteres af og udleveres til Creditstars ejer Creditstar International OÜ ("Koncernen") eller til virksomheder med tilknytning til Koncernen, samt tredjepart der har indgået en passende aftale med Creditstar. Parter som hyppigt får udleveret personoplysninger fremgår af Creditstars liste over databhehandlere, der er tilgængelig på www.creditstar.dk.
 • Du har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke, hvilket kan gøres skriftligt til Creditstar.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få en bekræftelse fra Creditstar om personoplysninger, som vedrører dig, behandles, og hvis det er tilfældet få adgang til oplysningerne. Du har derefter ret til at modtage de personlige oplysninger, der handler om dig i et digital format.

Du har også ret til at anmode om rettelse af fejl eller færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger

Du har også ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål, som de er blevet samlet ind for,
 • Du tilbagekalder dit samtykke, og Creditstar ikke understøtter sin behandling af personoplysninger på andet end dit samtykke,
 • Du har indsigelser imod behandlingen af personoplysninger,
 • Creditstars behandling ville stride imod lov,
 • Du har ikke ret til at anmode om, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis lov kræver, at personoplysningerne gemmes og behandles.

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at specifikke oplysninger gøres til genstand for behandling. Hvis indsigelsen er berettiget, vil Creditstar ophøre med behandlingen heraf hurtigst muligt.

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over Creditstars håndtering af personoplysninger.

7. Overførsel af personoplysninger

 • Din låneansøgning og dine personoplysninger kan blive registreret i Creditstars samarbejdspartneres databaser, og der anvendes til administration og undersøgelse af din låneansøgning og anden brug, der er nødvendig for at gennemføre lånet,
 • Din låneansøgning og dine personoplysninger kan behandles og udleveres til Koncernen samt andre virksomheder med koncerntilknytning til Creditstar Denmark ApS, i det omfang det er relevant for at nå de formål, for hvilke de pågældende data er indsamlet i overensstemmelse med denne brugeraftale,
 • Creditstar kan anvende en databehandler, der behandler personoplysninger på vores vegne i overensstemmelse med skriftlige databehandleraftale og vores instruktioner. Databehandleren som får tilgang til dine personoplysninger, har ikke ret til at bruge dine personoplysninger til andre formål end de formål, der er angivet i denne persondatapolitik.

8. Sikkerhed og sletning af personoplysninger

Alle personoplysninger er beskyttet i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Oplysninger indsamles, overføres og opbevares på sikre servere, som er utilgængelige for uautoriserede personer og systemer.

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Dine personoplysninger vil blive slettet løbende, når de ikke længere er relevante for de formål, de er blevet indsamlet for.

10. Cookies og lignende teknik

Vi indsamler information ved hjælp af cookies, som genkender dig som bruger. For oplysninger om, hvordan vi anvender cookies, og hvordan du kan forhindre brugen af cookies, venligst se vores cookiepolitik.

11. Ændringer i persondatapolitikken

Persondatapolitikken kan ændres for at overholde gældende lovgivning om databeskyttelse.

Hvis vi ændrer denne persondatapolitik, vil vi straks underrette dig herom, og vi vil om nødvendigt anmode om dit fornyede samtykke.

13. Den dataansvarliges kontaktoplysninger

For at udøve rettighederne, som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål om vores behandling, kontakt os venligst på dpo@creditstar.dk.

Almindelige forretningsbetingelser

Generelle lånebetingelser – låneaftale No. _____

Aftale mellem

Navn: Creditstar Denmark ApS
CVR-nr.: 39991349
Adresse: Østerbrogade 226
2100 København Ø
Telefon: 89 88 48 36
E-mail: kundeservice@creditstar.dk

og

Navn: ____________________
CPR-nr.: ____________________
Adresse: ____________________
Telefon: ____________________
E-mail: ____________________

1. Baggrund

1.1. Creditstar Denmark ApS ("Långiveren") yder lån/kredit til privatpersoner ("Låntager") på baggrund af elektronisk ansøgning via Långiverens hjemmeside, www.creditstar.dk, eller ved at kontakte Långiverens kundeservice. Alle Låntagere, der ansøger om et lån, skal deltage i og godkende disse generelle lånebetingelser ("Lånebetingelserne"), før låneansøgningen kan gennemføres og kreditaftale indgås. Dette gælder tillige, såfremt Låntageren i forbindelse med en tidligere låneansøgning har godkendt Lånebetingelserne.

1.2. Kunden underskriver sin låneansøgning ved brug af digital signatur (NemID) på Långiverens hjemmeside. Når Långiveren godkender låneansøgningen og udbetaler et lån til Långiveren, træder Lånebetingelserne og de Særlige Lånevilkår i kraft.

2. Lån

2.1. Når Låntageren har gennemført ansøgningen og godkendt Lånebetingelserne og Långiveren har indhentet kreditoplysninger vedrørende Låntageren, kan Låntageren bevilges lån fra Långiveren ("Lånet"). Ved sin ansøgning godkender Låntageren dels, at kreditoplysninger vedrørende Låntageren indhentes, og dels, forudsat at lånet ydes, disse generelle lånebetingelser. Når Långiveren godkender Låntagerens ansøgning, indgås herefter en kreditaftale, jf. punkt 3.6 nedenfor.

2.2. For at komme i betragtning til og blive bevilget et lånet, skal Låntageren

 • være fyldt 18 år
 • have folkeregisteradresse i Danmark og have dansk CPR-nummer
 • ikke være registreret hos Experian (RKI) eller Debitor Registret
 • have et NemID
 • have en dansk bankkonto
 • have en aktiv e-mailadresse og dansk mobilnummer

For at kunne bevilges et lån skal Låntageren desuden overholde Långiverens krav til tilbagebetalingsevne i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis lånet ikke bevilges, vil kunden blive underrettet herom.

2.3. Udbetaling af lånet sker inden for en arbejdsdag efter, at lånet er godkendt i henhold til afsnit 3.5 nedenfor, til​ den af ​​Låntageren angivne konto.

2.4. Långiveren forbeholder sig ret til ikke at begrunde, hvorfor en ansøgning om lån afvises.

2.5. Låntageren kan alene bevilges et lån fra Långiveren ad gangen.

3. Låneprodukter

3.1. For at kunne få adgang til Långiverens låneprodukter og ansøge om lånet, skal Låntageren tilmelde sig en brugerkonto på långiverens hjemmeside, www.creditstar.dk, og give alle de oplysninger, der anmodes om og angives som obligatorisk.

3.2. Låntageren er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne fra Låntageren er korrekte og forpligter sig til straks at underrette Långiver om eventuelle ændringer af de oplysninger, som Låntageren har givet.

3.3. Vilkår for brugerkontoen findes på Långivers hjemmeside, www.creditstar.dk.

3.4. Efter Låntageren har oprettet en brugerkonto har Låntageren mulighed for at ansøge om en kredit med de generelle lånebeløb, løbetider og tilbagebetalingsintervaller, der fremgår af långiverens hjemmeside www.creditstar.dk.

3.5. Låntageren vælger et af lånebeløbene, der udbydes af Långiveren. De specifikke lånebeløb og løbetider, som Låntageren endelig får mulighed for at vælge imellem, meddeles Låntageren gennem "Særlige Lånevilkår", der blev sendt til Låntageren efter Långiverens behandling af Låntagerens låneansøgning. Låntageren har mulighed for at vælge et mindre lånebeløb end det af Långiveren tilbudte lån.

3.6. Når Låntageren har meddelt Långiveren valget af lånebeløb og løbetid og dermed godkendt de Særlige Lånevilkår, foretager Långiveren en endelig beslutning om, hvorvidt lånet skal ydes.

3.7. Låntagernes rentesats for lånet i henhold til punkt 4 nedenfor følger af Låntagerens valg af låneprodukt, lånebeløb og løbetid for lånet.

4. Renter

4.1. Låntageren skal betale renter til Långiveren i overensstemmelse med de Særlige Lånevilkår.

5. Tilbagebetaling

5.1. Lånet skal tilbagebetales i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Lånebetingelser og i de Særlige Lånevilkår ved at lånet tilbagebetales på forfaldsdatoen ved betaling til den bankkonto, der er angivet af Långiveren. Forsinket tilbagebetaling kan påvirke Låntagerens kreditværdighed og muligheden for at få lån i fremtiden.

5.2. Ved for sen tilbagebetaling af kreditten eller øvrige forfaldne beløb i henhold til de Særlige Lånevilkår, vil kunden modtage betalingsrykkere (maksimalt 3). Kunden pålægges et rykkergebyr på kr. 100.00 pr. rykker, jf. rentelovens bestemmelser. Långiveren er berettiget til at overgive inddrivelse af gælden til ekstern inkasso, hvilket medfører yderligere inkassoomkostninger for kunden. Långiveren forbeholder sig derudover ret til at opkræve morarenter svarende til en årlig nominel rente på 8.05% af alle forfaldne beløb i henhold til de Særlige Lånevilkår.

5.3. Låntageren har til enhver tid ret til at tilbagebetale hele lånet før forfaldstid. Låntager skal ud over det lånte beløb betale omkostninger i henhold til punkt 5.1. og 5.2. og påløbne renter for lånet frem til betalingstidspunktet, men ikke for tiden derefter. Ved tidlig tilbagebetaling skal kunden kontakte Långiverens kundeservice.

6. Misligholdelse

6.1. I tilfælde af misligholdelse forfalder hele kreditten inklusiv renter og omkostninger, herunder gebyrer til øjeblikkelig betaling. Kreditaftalen anses for misligholdt i tilfælde af, at kunden:

 • ikke betaler forfaldne beløb i henhold til de Særlige Lånevilkår senest 14 dage efter forfald,
 • udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest,
 • kommer under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord,
 • afgår ved døden,
 • tager fast bopæl uden for landets grænser, og
 • har fortiet eller givet urigtige oplysninger i forbindelse med indgåelse af kreditaftalen.

6.2. I tilfælde af kundens misligholdelse vil Långiveren i overensstemmelse med gældende lovgivning indberette kunden til Experian (RKI) og Debitor Registret. Misligholdelse af kreditaftalen kan medføre, at der påløber yderligere omkostninger i form af eksempelvis renter og gebyrer, jf. ovenfor.

6.3. Kundens misligholdelse kan medføre, at Långiverens krav overdrages til ekstern inkasso.

7. Fortrydelsesret

7.1. Låntageren har ret til at udøve sin fortrydelsesret og trække sig fra låneaftalen inden for 14 dage fra datoen for Låntagerens modtagelse af det aftalte kreditbeløb. Falder fortrydelsesfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten skal ske af Låntager, som skriftlig meddelelse til Långiveren. Hvis Låntager udøver sin fortrydelsesret, skal Låntager tilbagebetale kreditbeløbet plus renter fra datoen for kundens modtagelse af kreditbeløbet og frem til datoen for Låntagers tilbagebetaling af kreditbeløbet. Kreditbeløbet med tillæg af renter skal betales tilbage hurtigst muligt og senest 30 kalenderdage efter, at Låntager har givet Långiver meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.

8. Overdragelse til tredjemand

8.1. Långiveren har ret til at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kreditaftale til tredjemand uden Låntagerens forudgående accept. Långiverens accept er påkrævet, hvis Låntager ønsker at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand.

9. Oplysninger og meddelelser

9.1. Låntageren er forpligtet til straks at underrette Långiver om enhver ændring af Låntagerens adresse, mobilnummer, e-mail, bankkonto og andre kontaktoplysninger.

9.2. Låntageren accepterer, at al korrespondance fra Långiveren til Låntager sker til Låntagerens e-mailadresse. Den oplyste e-mailadresse er den til enhver tid oplyste e-mailadresse, som Låntageren angiver i kontoindstillingerne på www.creditstar.dk .

10. Behandling af personoplysninger

10.1. Låntager accepterer Creditstars persondatapolitik.

10.2. I forbindelse med kundens låneansøgning indsamler og behandler Creditstar oplysninger til brug for vurdering af kundens kreditværdighed, herunder oplysninger om kundens eksisterende lån og kreditter, hvilket omfatter:

 • lånetype og stiftelsestidspunkt
 • hovedstol på lånet/kreditrammen
 • saldo
 • [evt. tilføj]

11. Begrænsninger i Långiverens ansvar

11.1. Långiveren er ikke ansvarlig for tab som følge af, at lånet ikke udbetales inden for den tid eller det beløb, der er fastsat i disse Lånebetingelser eller de Særlige Lånevilkår.

11.2. Långiveren er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab som følge af, at der ikke ydes kredit.

11.3. Långiveren er ikke ansvarlig for tab grundet dansk eller udenlandsk lovgivning, danske eller udenlandske myndigheders handlinger, force majeure, krig, strejke, blokade, boykot eller lock-out eller lignende forhold – uanset om Långiveren selv er genstand for eller tager del i sådanne konflikthandlinger. Långiveren er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for tab, der skyldes omstændigheder, der ligger uden for Långiverens kontrol, herunder IT-nedbrud mv. Långiveren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af tredjeparter eller Långiverens tjenesteudbydere som banker, IT-leverandører mv.

12. Tvister

12.1. Klager kan fremsendes til info@creditstar.dk . Hvis der ikke opnås en løsning mellem parterne i forbindelse med en klage, kan der anlægges en civil retssag ved de danske domstole efter de til enhver tid gældende regler herom.

12.2. Klagemuligheder

Vedrørende udenretlige bilæggelser af tvister
Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.finansanke.dk/

Vedrørende konkrete tvister
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrug.dk/

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Vedrørende lov om finansiel virksomhed
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
https://www.finanstilsynet.dk/

Vedrørende behandling af personoplysninger mv.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
http://www.datatilsynet.dk/

Procedure forbundet med eventuel klage fremgår af det respektive hjemmesider angivet ovenfor.

Særlige vilkår - EU standardiserede oplysninger

Særlige vilkår / Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger

Dato ________


1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler

Kreditgiver Creditstar Denmark ApS
Adresse Østerbrogade 226, 2100 København Ø
Tlf.nr. 89 88 48 36
E-mail kundeservice@creditstar.dk
Websted www.creditstar.dk

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittype Lån uden sikkerhed
Det samlede kreditbeløb ________
Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden For at hæve på kreditten kræves det, at låntageren har underskrevet kreditaftalen, og at øvrige eventuelle vilkår for at hæve kreditten, eller en del af denne, er opfyldte.

Udbetaling af bevilget kreditbeløb sker til den bankkonto, som låntageren har angivet.
Kreditaftalens løbetid ________ dage
Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt Låntageren skal betale følgende:

Afdrag: ________.
Antal afdrag: 12
Afdragsbetaling: månedlig
Det samlede beløb, Låntageren skal betale Sum: ________

3.  Kreditomkostninger

Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen ________
De årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud.
________
Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at
- tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller
- indgå aftale om en anden accessorisk
tjenesteydelse.
Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.


Nej
Nej
Tilknyttede omkostninger Nej
Morarenter

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.
De vil blive pålagt:

Hvis tilbagebetalingen af lånet er forsinket mere end 1 dag, vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Såfremt kravet fortsætter til inkasso, er låntagere forpligtet til at betale et inkassogebyr.

Ved for sen betaling har kreditgiveren ret til at opkræve morarenter, der løber fra dagen efter forfaldsdagen.

Morarenten udgør en årlig nominel rente på 8,05%, svarende til en daglig nominel rente på 0,0223% af alle forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret Ja
De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage efter, at låneaftalen er indgået.
Førtidig tilbagebetaling

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.
Ja, låntageren kan altid tilbagebetale kreditbeløbet før tid. Se generelle lånevilkår.
Søgning i en database

Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.
Creditstar modtager kreditoplysninger fra:

Register - RKI (Experian)

Register - Debitor Registret

Register - Instantor AB
Ret til et udkast til kreditaftale

De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem.
Ja
Hvor længe oplysningerne forud for aftaleindgåelsen er bindende for kreditgiveren Disse oplysninger er gyldige i 30 dage fra og med ansøgningsdatoen.

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

a) om kreditgiver Creditstar Denmark ApS
Registrering 39991349
Tilsynsmyndigheden Finanstilsynet
b) om kreditaftalen
Udøvelse af fortrydelsesretten Låntageren har ret til at fortryde den indgåede låneaftale inden for 14 dage fra underskrivelsen af kreditaftalen i overensstemmelse med kreditaftaleloven.
Fortrydelse sker ved meddelelse til kreditgiveren.
Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal forbrugeren til kreditgiveren betale kapitalen og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor kapitalen betales tilbage, uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter at have sendt kreditgiveren meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten. Renterne beregnes på grundlag af den aftalte debitorrente. Kreditgiveren har ikke ret til nogen anden kompensation fra forbrugeren i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten bortset fra kompensation for eventuelle omkostninger, som kreditgiveren har betalt til offentlige myndigheder, og som ikke kan refunderes.
De retsregler, kreditgiver har valgt at lægge til grund for etableringen af forbindelserne med Dem forud for kreditaftalens indgåelse Dansk lovgivning, herunder kreditaftaleloven.
Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes på kreditaftalen, og/eller om, hvilken domstol der er kompetent Dansk ret.

De danske domstole.
Sprogordning Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk. Hvis De er indforstået hermed, vil vi kommunikere på dansk i kreditaftalens løbetid
c) om klagead
Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister Låntageren kan i tilfælde af en klage vedrørende lånet henvende sig til långiverens klageafdeling.

kundeservice@creditstar.dk

Se endvidere de Generelle lånevilkår pkt. for diverse udenretlige klagemuligheder.

Långiveren beder dig omhyggeligt læse disse særlige lånevilkår. Bekræft venligst via e-mail, at du godkender de Særlige lånevilkår og de Generelle lånevilkår (som udgør en integreret del af lånets vilkår), og at du ønsker at ansøge om lånet. Bemærk venligst, at kreditgiverens endelige kreditbeslutning først tages efter modtagelsen af din bekræftelse/ansøgning som ovenfor. Kreditaftalen mellem dig og kreditgiver er således kun indgået med kreditgivers mulige beslutning om at yde lånet.

Du har ret til at bruge din fortrydelsesret og trække dig tilbage fra låneaftalen inden for 14 dage fra den dato, hvor kreditaftalen blev indgået, se de Generelle lånevilkår. Fortrydelse kan ske ved at kontakte kreditgiverens kundeservice personligt eller ved at give skriftlig meddelelse til kreditgiver herom. Hvis annullering foretages, skal du tilbagebetale lånet så hurtigt som muligt med tillæg af påløbne renter frem til datoen for tilbagebetaling.

Med venlig hilsen

Creditstar Denmark ApS

×